Robotic Operating Model Acceleration

Rust opp automatiseringsprogrammet ditt, slik at det leverer enhetlig forretningsverdi og støtter digital omstilling

Robotic Operating Model Acceleration (ROMA)

Digital Workforce Robotic Operating Model Acceleration (ROMA) er et akselerasjonsprogram som legger grunnlaget for en vellykket automatiseringsløsning. Det er egnet for organisasjoner som nettopp har startet på sin reise mot intelligent automatisering. Det er også nyttig for organisasjoner som har kjørt seg fast i et spor med dårlig ytelse. ROMA etablerer og implementerer styringsmodellene, kompetansene og funksjonene som kreves for å kjøre industrialisert, intelligent automatisering på daglig basis – enten det er internt, med en partner eller som en hybridløsning. ROMA hjelper deg med å oppnå fordelene du sikter etter med intelligent automatisering. 

Suksessøylene

ROMA dekker elementer som visjon, strategi og styring. Like viktig er det å velge riktig teknologigrunnlag og å definere nødvendige roller og ansvarsområder. ROMA omfatter sju suksessøyler for verdiskaping med intelligent automatisering.

 

Ved fullført program får kunden dokumenterte resultater fra automatisering, har en robust, intelligent automatiseringsplattform med gode support- og styringsprosesser, og et solid forløp for implementering av intelligent automatisering. Disse elementene sikrer at intelligent automatisering skaper bærekraftig forretningsverdi.

temple

Kjenner du igjen disse forholdene?

Stagnert fremdrift i automatiseringsprogrammet ditt: 
Automatiseres prosessene på ad hoc-basis uten klare strukturer og et tydelig eierskap? Fører dette til at organisasjonen din strever med skalering?
Aktiviteter igangsettes på en vellykket måte, og det er visse resultater å spore, men det fortsetter å være liten tilknytning til forretningsdrivere:
Nøler ledelsen med å investere i automatisering fordi den ikke er overbevist om at dette virkelig har innvirkning på virksomheten?
Roller og ansvarsområder gjenspeiler ikke godt nok det tverrfaglige engasjementet til IT, virksomheten og/eller tredjepartsleverandører:
Er rollene til interne CoE, forretningsenheter og tredjeparter utydelige når det gjelder beslutningstaking (f.eks. godkjenning og utrulling av designer)? Fører dette til forlengede tidsplaner, forsinkelser i realisering av fordeler, eller ustabil automatisering når beste praksis ikke følges?
Mulighetsforløpet oppfyller ikke forventningene sammenlignet med dine likesinnede: 
Identifisering av muligheter utføres bare for noen få støttefunksjoner – som betyr at viktige forretningsprosesser ikke avdekkes som automatiseringsmuligheter?
Vi
lover
deg:

01

Vi vil implementere automatisering med enda høyere fart og kvalitet, ved å sette modeller ut i praksis. 

02

En grundig analyse av «situasjonen nå» og praktisk implementering av «situasjonen fremover».

03

Våre beste ressurser med erfaring innen disruptive automatiseringsteknologier og med den nødvendige bransjeekspertisen til å bidra til suksess.