Design

ROM Acceleration (ROMA)

Digital Workforce ROMA er et akselerasjonsprogram som danner plattformen for en vellykket intelligent automasjonsløsning. Programmet er egnet for organisasjoner som er i ferd med å starte deres RPA automasjonsreise, eller som sitter fast i en dårlig implementering- eller forvaltningsmodell. ROMA etablerer og implementerer nødvendige styringsmodeller, rolle- og ansvarskart, kompetanse og funksjoner for å implementere og forvalte industrialisert intelligent prosessautomasjon. ROMA hjelper deg med styringsmodeller for å oppnå fordeler ved  implementering av intelligent prosessautomasjon.

design-rpa-cycle

Institusjonaliserer robotisert prosessautomasjon

Programmet starter med en gap-analyse, definerer deretter viktige styringselementer og støttemodeller.  Roma akselererer hastigheten og kvaliteten på virksomheters prosessautomasjon ved å lansere standardiserte modeller i praksis.

the-maturity-model

Syv suksesspillarer

Roma dekker elementer som visjon, strategi og styring, men like viktig er det å velge riktig teknologigrunnlag og definere nødvendige roller og ansvarsområder for å støtte innføring og forvaltning av RPA. Roma inkluderer syv suksesspillarer for verdiskaping med intelligent automatisering.

Når programmet fullføres, får virksomheten dokumenterte resultater fra prosessautomasjon. Virksomheten får en solid RPA plattform med støtte- og styringsprosesser og en definert automasjonsportefølje. Disse elementer sikrer at intelligent automasjon gir langsiktig og realisert verdi.

temple