Build

Robotic
Delivery

build-lifecycle

RPA leveranse er metodeverket og beste praksis for intelligent prosessautomasjon. Våre sertifiserte konsulenter anvender metodeverket for å identifisere prosesser egnet for automasjon, prosessbeskrivelse, konfigurasjon, testing og overgang til produksjon.

Rådgivning

Digital workforce har den største RPA konsulentenhet i Nord-Europa med erfaring fra mer enn 1000 prosessautomasjoner. Konsulentene våre jobber hånd i hånd med vårt fremragende kundesenter og omsetter teori til praksis ved å levere kunnskap og ressurser, etter våre kunders behov. Vi kan gi praktisk hjelp med å identifisere potensiale for prosessautomasjon, etablere RPA styringsmodeller, konfigurasjon for å realisere prosessautomasjon, så vel som kvalitetssikring.

DaaS - Document as a Service

Document as a Servive (DaaS) er en tjeneste for Intelligent Document Processing (IDP), som gjør ustrukturert innhold om til strukturert data som blir overført til- og fortstått av RPA-roboter for videre prosessering.

Kunnskapsbase

Under hele vår eksistens og gjennom erfaring fra hundretalls av prosjekter, har Digital Workforce samlet opp en omfattende forståelse av hvordan RPA bør utvikles fra både tekniske og metododisk synsvinkler.  Denne kunnskapen har blitt samlet i en kunnskapsbase, som inkluderer anbefalt fremgangsmåter, metodikker, dokumentasjon, beste praksis, veiledninger og andre relevante materialer.

En kundespesifikk database kan også inkludere alle kundespesifikke dokumenter i tillegg til generelt innhold, og gjøre det om til et kunnskapssenter for roboisering.  Ved å bruke kunnskapsbasen fra begynnelsen av RPA-reisen kan man effektivt redusere eller helt fjerne fallgruver som ofte er skjulte i nye teknologiimplementeringer.

Objekts- og prosessbibliotek

Dette kunde eller sektorsspesifikke og sikre objektbiblioteket, lagrer kvalifiserte automatiseringsobjekter der de kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen. Når en RPA utvikler tar i bruk en ny digital medarbeider, genereres gjenbrukbare deler eller automatiseringsobjekter i prosessen. Objekts- og prosessbiblioteker et verktøy som enkelt samler inn og gjør tilgjengelig RPA objekter i en prosess til andre utviklere i organisasjonen. Når et nytt objekt lagres i objekts- og prosessbibliotek kontrolleres kvaliteten. Dette bygger kompetanse hos RPA utviklere  og sikrer kvaliteten på alle prosessautomasjoner.

DWAcademy-logo-RGB-nega@2x

Digital Workforce Academy

Vi har lært opp tusenvis av personer fra over 100 organisasjoner i Europa til å bli kompetente RPA-eksperter. Våre populære e-Læringskurs er tilgjengelig både som online kurs og i klassenromsundervisning. Våre praktiske kurs dekker RPA-teknisk, RPA-analytiker-, utviklings- og administrasjon. For mer informasjon og detaljerte kursbeskrivelser, gå til vår Digital Workorce academy side.