IA Cloud Migration

Vellykket overgang av IA for samkjøring med skystrategien din

IA Cloud Migration

IA Cloud Migration er et program som hjelper organisasjoner i arbeidet med å ta en eksisterende IA-portefølje over til en ny plattform som ligger i skyen. Programmet har en systematisk tilnærming til migreringen: redusere tiden brukt på migrering, reduserte ressurskrav for gjennomføring og de plattformrelaterte kostnadene som er påløpt i overgangsperioden, ved å ha to separate plattformer kjørende parallelt.

Accelerate your cloud transition

Programmet sørger for å migrere en eksisterende IA-portefølje til en skyplattform; teste funksjonaliteten til løsningene i det nye miljøet og implementere nødvendige endringer for å sikre enhetlig funksjonalitet.

 

IA Cloud Migration er en måte å få effektivisert virksomhetens overgang til skyen samt sikre kontinuitet i virksomheten ved raskt å migrere IA-porteføljen til skyen. Programmet kan brukes hvis du går over fra on premise til en IA-leverandørs skyplattform eller til din egen organisasjons IA-plattform i skyen.

Gjenkjenner du disse utfordringene?

Versjonsoppgraderingene dine
holder ikke tritt med de siste versjonene fra programvareleverandøren.
Planlegging og implementering av versjonsoppgraderinger
er ikke prioritert, fordi fokuset stort sett ligger på å drifte den eksisterende infrastrukturen.
Leverandører av skytjenester tillater ikke bare at du outsourcer operasjonene i infrastrukturen,
de gir deg også mulighet til å benytte deg av fordelene ved en betal-for-forbruk-prismodell for digitale medarbeidere.
Du er fastlåst i én teknologi,
men bruken din tilsier at du har behov for flere teknologier.
Lisensavtaler og -modeller tillater ikke en virkelig skalerbar digital arbeidsstyrke,
og du må fokusere på lisensoptimalisering heller enn å oppfylle forretningsbehovene.
Mange automatiseringsprogrammer begynner med én teknologi, men det er klare fordeler ved å ta i bruk et miljø med flere teknologier.
Bygging av en andre parallell infrastruktur er likevel ikke gjennomførbart.
Vi
lover
deg:

01

Den beste ekspertise innen migrering av intelligent automatisering til skyen.

02

Fleksibilitet ved å kunne anvende flere ulike teknologier – tilpasset etter de endrede behovene i virksomheten din.

03

Direkte tilgang til beste praksis, trender og verktøy innen intelligent automatisering.