Automation Programs

Bruksklare programmer som fremskynder automatiseringsreisen

IA-AS-1

Advisory Services

IA-AD1

Automation Delivery

IA-MS1

Managed Services

IA-AP1

Automation Programs

Automatiseringsprogrammet til Digital Workforce er et resultat av vårt fokus på intelligent automatisering og innovasjon. Programmet hjelper deg med å oppnå de beste resultater og sikrer at gevinster av ditt automatiseringsinitiativ hentes ut raskt.

Vi har erfaring med leveranse av hundrevis av automatiseringsprogrammer og kan tilby deg en komplett tjeneste der vi tar automatiseringsinitiativet ditt til neste nivå. Våre programmer tar de nødvendige aktivitetene, bygger dem inn i arbeidsflyter og leverer dem parallelt med hverandre for å sikre raskere fremdrift på alle områder.

Robotic Operating Model Acceleration (ROMA)

Denne viktige leveranset og programmet fungerer på tvers av alle sektorer og akselererer automatiseringsinitiativet ditt på alle nivåer.
For å nå målene for digital omstilling som organisasjonen din har definert, er det viktig å samkjøre den digitale strategien, utvikle en driftsmodell som er i tråd med reisen din på alle modningstrinn, finne et sunt forløp for den innledende IA aktivitet, automatisere den første prosessporteføljen, sette opp den tekniske infrastrukturen og IA miljø samt etablere en effektiv vedlikeholdspraksis. En slik heldekkende kapasitetsutvikling er akkurat det ROMA-programmet leverer. Selv om det er ekspertene våre som står for leveransen innledningsvis, har vi som mål å lære opp ditt IA team til å påta seg eierskapet for det videre forløpet og sørge for en skalerbar økning av gevinster som akselerasjonsprogrammet gir organisasjonen din.

IA Cloud Migration

Vår «IA Cloud Migration-service» støtter organisasjonen din i arbeidet med å overføre IA-operasjonene til skyen.
En «skyen først»-strategi blir i stadig større grad måten å arbeide på for virksomheter. I tillegg leverer IA-leverandører produktene sine fra skyen. Flytting av automatisering fra on premise til skyen passer derfor godt for organisasjoner som benytter IA-løsninger. En omstilling av den eksisterende IA automatiseringsporteføljen til sky krever at den nye plattformen settes opp. Men for å lykkes er det også nødvendig med effektiv planlegging av hele automatiseringslandskapet og migreringsplanen. Fungerer det gjeldende applikasjonsøkosystemet i skyen? Trenger du å implementere endringer i AI-løsningene på grunn av forskjeller i de utrullede operativsystemene? Og hvordan påvirker migreringen leveransen av nye IA-løsninger? Digital Workforce IA Cloud Migration-tjenesten hjelper deg med å migrere stedsbaserte løsninger til produksjon i skyen, teste dem i det nye miljøet og implementere nødvendige endringer for å sikre at løsningene fungerer som de gjorde før, uten behov for å iverksette ekstra ressurser, stanse opp leveransen av nye løsninger eller forplikte seg til flere plattformer over lengre tid. 

Kjenner du igjen disse forholdene?

Bygging av en intern funksjon er høyeste prioritet for å oppnå langsiktig verdi i organisasjonen din,
men du ønsker å hoppe over alle de unødvendige feilene og fallgruvene ved en «gjør det selv»-tilnærming.
Du har utviklet de innledende pilotene,
men arbeidet med å bygge kompetanse som kan betjene hele organisasjonen i dag og i morgen er avskrekkende.
Automatiseringsprogrammet ditt er allerede modent,
men opprettholdelse av egen infrastruktur- og operasjonskapasitet er ikke en del av kjernevirksomheten som du ønsker å ta med videre.