Implementation Projects

Vår Intelligent Automation-tjeneste gir teamet ditt frihet til å fokusere på kjernevirksomheten

Implementation Projects

Vi tar oss av hele prosessen med å planlegge, definere, designe, utvikle og rulle ut leveranser innen intelligent automasjon. Våre anerkjente eksperter og leveransemetoder kan skreddersys for din organisasjon og måten dere jobber på. Tjenesten omfatter hvert leveransepunkt og for ulike IA  plattformer: vi jobber «remote» og på din lokasjon.

Prosjektbasert støtte

Teknologiene for intelligent automatisering modnes raskt, og det kan ta tid å bygge opp intern kompetanse. Utnyttelse av prosjektbasert støtte gir rask tilgang til eksperter og muliggjør raske svar på forretningsforespørsler. Samtidig gir det en plattform for å lære og definere kravene til interne ferdigheter og kompetanser for fremtiden.

Kjenner du igjen disse forholdene?

Automatiseringsleveranse er ikke kjernekompetansen i din virksomhet,
men de potensielle fordelene ved intelligent automatisering er åpenbare.
Varierende etterspørsel
fra virksomheten for automatisering.
Det er ikke enkelt å skalere leveransemuligheten opp og ned
ved hjelp av tilgjengelig kapasitet for IA prosjekter. 
For å oppfylle en automasjonsforespørsel
er det først nødvendig å implementere ny teknologi eller nye i kombinasjon med den gamle. 
Overgang til forretningskritisk automatisering
krever kvalifikasjoner på høyeste nivå for å realisere automasjoner og sikre verdiskapning.
Vi
lover
deg:

01

Robust, skalerbar automatisering som leverer verdi virksomheten ønsker.

02

Punktlige leveranser innenfor budsjettet, med transparens og kontroll over tidsplan og kostnader.

03

Seniorekspertise innen alle felt som trengs for å levere prosjektet.