Automation Delivery

Beste praksis implementering som grunnlag for din digitale omstilling

IA-AS-1

Advisory Services

IA-AD1

Automation Delivery

IA-MS1

Managed Services

IA-AP1

Automation Programs

Digital Workforce Automation Delivery-tjenestene vil korte ned tiden fra implementering til gevinstrealisering ved prosessautomasjon.

Vi kan sørge for at ditt automasjonsprogram kan realisere forretningskritisk og kunderettet automatisering ved hjelp fra vårt team, Intelligent Automasjon. Teamet består av ett hundretalls eksperter innen alle RPA og IA  områdene, og de hjelper deg med å planlegge, definere, designe, utvikle og rulle ut digitale medarbeidere. 
implementation-projects03

Implementation Projects

Bedre automatisering gir virksomheten din en ubetinget fordel og realiserer gevinster.
Tenk deg en tidsboksbasert automatiseringsleveranse som drar nytte av de beste IA beste eksperter og leverer verdi gang på gang. Vår «Implementation Projects-service» gir deg tilgang til anerkjente DWF-metodikk og rådgivere, samtidig som den drar nytte av vår  tunge erfaringsbase, beste praksis og interne kvalitetssikringsprosesser for å sikre at vi for hver leveranse imøtekommer forventet verdiskapning. 
IA Talent Agumentation

IA Talent Augmentation

Vi tilbyr utvalgte eksperter innen intelligent automatisering
for å styrke og coache ditt team, slik at du kan nå forretningsmålene dine. Vårt DNA er leveranse av profesjonell ekspertise som implementerer og utnytter relevante teknologier innen intelligente automatiseringen som skal sørge for at du lykkes med ditt automatiseringsinitiativ, som bidrar til at organisasjonens kompetanse og ditt interne IA teamet styrkes, og som sikrer at du har tilgang til de siste konseptene, verktøyene og beste praksis i en bransjen i rask utvikling. 

Kjenner du igjen disse forholdene?

Å ikke ha nok erfaring eller ekspertise
til å tørre å gå i gang med automatiseringen av forretningskritiske eller kunderettede prosesser. 
Leveransetid for automatiseringsinitiativene
dine oppfyller ikke forventningene som ligger bak ambisjonen om digital omstilling.
Du trenger hjelp med å utvikle et profesjonelt miljø
med økt kompetanse og fokus på gevinstrealisering er innarbeidede verdier i virksomhetens kultur.