Value Discovery Workshops

Forstå forretningsverdien ved intelligent automatisering

Value Discovery Workshops

Formålet med våre workshops er å belyse IA-gevinstbilde og gjøre det enklere for toppledelsen å forstå forretningsverdien som ligger i intelligent automatisering, både fra et strategisk og et taktisk/operasjonelt perspektiv. Våre rådgivende workshops kan skreddersys for spesifikke roller og behov, som CTO-er og CDO-er (teknologisjefer og digitaliseringssjefer). Workshops ledes av våre seniorrådgivere innen automatisering, som har mange års erfaring med digital transformasjon og strategisk rådgivning.

IA Impact Workshop

IA er en strategisk muliggjører og vi jobber med design av en IA løsningsplattform og videre med IA-forretningsverdi og gevinstrealisering. En IA Impact-workshop er egnet hvis du har behov for kompetanse om hva intelligent automatisering er, hvordan en IA plattform kan bidra til den videre utviklingen av din virksomhet, eller hvis du ønsker å innlede en konstruktiv dialog med lederteamet ditt om potensielle gevinster av IA.

IA Strategy Alignment

Finn ut hvilken strategisk innvirkning IA har på din virksomheten, og hvilke områder som strategisk sett passer best for bruk av IA til digital transformasjon. Strategy Alignment- er godt egnet hvis du ønsker veiledning i hvordan IA kommer kan påvirke virksomheten og bli et verktøy for å eksekvere på din virksomhetsstrategi. Denne workshoppen er i tillegg nyttig hvis du ønsker å forstå hvordan IA kan optimalisere din verdikjede, eller når du ønsker å skalere opp automatisering fra å være én funksjon til å bli en global mulighet.

IA Potential Assessment

Oppdag IA-tilnærmingen til prosessautomasjon av virksomhetens kjerneprosesser og identifiser de beste initiativene med gode gevinstplaner for å levere forretningsverdi. Vi anbefaler vår Quick Start-tjeneste hvis du ønsker å øke bevisstheten om automatisering i organisasjonen din og identifisere og lansere en automatiseringspilot som viser forretningsverdien ved IA. IA Potential Assesment er også nyttig når du ønsker å få en praktisk forståelse for den beste måten å identifisere IA-kandidatprosesser på.

IA-Enabled Process Transformation

Finn ut hvordan du kan fornye og forbedre en forretningsprosess gjennom IA og lære om verktøyene som er nødvendige for å få til en omstilling. Bruk vår IA-enabled Process Transformation tjeneste når du ønsker å forstå hvilken rolle IA kan ha i prosessomstilling, eller hvis du har komplekse forretningsprosesser som i liten grad er klare for automatisering, og du ønsker å forstå hvordan IA kan muliggjøre endring.