Maturity Audit

Håndtering av viktige utfordringer og prioriteringer

Organisasjoner av alle størrelser og typer står overfor stadig raskere endringer innenfor sin virksomhet, bransje og sitt marked. Presset for å levere resultater øker betraktelig. Som leder vet du at du må ligge et steg foran, eller helst gå, forbi konkurrentene.

Vår Maturity Audit er skapt og utviklet over tid og er en analyse av den prosessen du har startet på, uansett hvor selskapet ditt befinner seg på veien mot å nå det ultimate modenhetsnivået.

01

Hva er en Maturity Audit?

Et ideelt verktøy for deg som ønsker en detaljert gjennomgang som gir konkret innsikt i hvordan organisasjonens automatiseringsmodell fungerer. Vi konsentrerer oss om å evaluere de viktigste aspektene og grunnlaget som kreves for å håndtere og legge til rette for en digital arbeidsstyrke i hele organisasjonen.

Hovedmålet er å hjelpe deg med å identifisere eventuelle eksisterende modenhetsgap i din automatiseringsmodell samt gi anbefalinger knyttet til bygging av effektiv og skalerbar automatiseringskompetanse i tråd med beste praksis i bransjen.

02

Hvordan vil gjennomgangen foregå?

Digital Workforce’s modenhetsanalyse bidrar til at kundene på en effektiv og kostnadsbesparende måte kan forstå sin automatiseringskompetanse, i tillegg til å sørge for økt pålitelighet, skalerbarhet og robusthet for virksomhetsmodellen, samtidig som sikkerheten ved selskapets infrastruktur tas på alvor.

 

En erfaren seniorrådgiver vil ta en prat med deg slik at vi får en bedre forståelse av din transformasjonsprosess, eksisterende kompetanse, kunnskap, kulturell tilpasning samt organisasjonsstrategi for utnyttelse av automatisering, i tillegg til å måle og få et inntrykk av etterlevelsen av beste praksis i bransjen.  Alt dette inngår i en grundig feedback-rapport som du kan inkludere i dine strategiske planer.

03

Hvem må være involvert??

Under en Maturity Audit med organisasjoner vil vi forsøke å forstå hvordan vi kan hjelpe dere med å oppnå suksess. Når alt kommer til alt er vi overbevist om at flere organisasjoner, uavhengig av om de har erfaring med digital transformasjon eller ikke, vil være svært interesserte i rådgivningstjenestene våre.

Vi anbefaler at den som er ansvarlig for automatisering i organisasjonen, bør fungere som kontaktperson for dette møtet. Dette for at ekspertene våre skal få en oversikt over organisasjonens strategi og plan for implementering av programmet, samtidig som vi kan diskutere deres behov, ønsker, problemstillinger og annet dere lurer på. Prosjektledere, ansvarlige utviklere, analytikere og tekniske arkitekter som kan svare på tekniske spørsmål, bør også være med på møtet.

04

Hva får jeg ut av gjennomgangen?

Maturity Audit er en unik og innsiktsfull tjeneste som vi leverer til organisasjoner som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de skal sette i gang eller oppskalere sitt program for digital transformasjon. Vi har blant annet utviklet tjenesten basert på feedback vi har fått fra organisasjoner om at det er behov for hjelp i arbeidet med digital automatisering. HealthCheck hjelper deg med å utnytte teknologien bedre og sørger for detaljert innsikt i hvordan tjenesten kan være med på å understøtte undervisning, læring, sikkerhet m.m.

Tjenesten analyserer resultatene fra gjennomgangen og presenterer modenhetsprosessen samt fastslår hvilke berøringspunkter og egenskaper som er sterkest, hvilke områder som kan forbedres i tillegg til å gi en oversikt over risikoer i modellen din.

05

Kan Digital Workforce hjelpe meg videre etter rapporten?

Organisasjoner som har brukt vår Maturity Audit og tilhørende rådgivningstjenester, har nå en godt håndtert og godt vedlikeholdt kompetanse som støtter deres fremtidige arbeid med intelligent automatisering.

Bestill en Maturity Audit?

Cscan-results