Healthcheck

En innovativ tilnærming til digital transformasjon

Vi har utviklet en strategisk tilnærming som maksimerer viktige fordeler, som f.eks. økt effektivitet, lavere kostnader samt mer fornøyde medarbeidere og kunder.

Ved hjelp av vår omfattende kunnskap og erfaring kan du bygge opp kompetansen og få maksimalt utbytte ved hjelp av HealthCheck. Du vil følge en moden og dokumentert metode for å validere alle aspekter av et automatiseringsprogram som omfatter strategi, prosess, mennesker og teknologi.

01

Hva er HealthCheck?

HealthCheck er en unik og innsiktsfull tjeneste som vi leverer til organisasjoner som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de skal sette i gang eller oppskalere sitt program for digital transformasjon. Vi har blant annet utviklet tjenesten basert på feedback vi har fått fra organisasjoner om at det er behov for hjelp i arbeidet med digital automatisering. HealthCheck hjelper deg med å utnytte teknologien bedre og sørger for detaljert innsikt i hvordan tjenesten kan være med på å understøtte undervisning, læring, sikkerhet m.m.

02

Hvordan fungerer HealthCheck?

En erfaren seniorrådgiver vil ta en prat med deg slik at vi får en bedre forståelse av din transformasjonsprosess, eksisterende kompetanse, kunnskap, kulturell tilpasning samt organisasjonsstrategi for utnyttelse av automatisering, i tillegg til å måle og få et inntrykk av etterlevelsen av beste praksis i bransjen.  Alt dette inngår i en HealthCheck feedback-rapport som du kan inkludere i dine strategiske planer.

03

Hvem må være involvert?

Under en HealthCheck med organisasjoner vil vi forsøke å forstå hvordan vi kan hjelpe dere med å oppnå suksess. Når alt kommer til alt er vi overbevist om at flere organisasjoner, uavhengig av om de har erfaring med digital transformasjon eller ikke, vil være svært interesserte i rådgivningstjenestene våre.

Vi anbefaler at den som er ansvarlig for automatisering i organisasjonen, bør fungere som kontaktperson for dette møtet. Dette for at ekspertene våre skal få en oversikt over organisasjonens strategi og plan for implementering av programmet, samtidig som vi kan diskutere deres behov, ønsker, problemstillinger og annet dere lurer på. Prosjektledere, ansvarlige utviklere, analytikere og tekniske arkitekter som kan svare på tekniske spørsmål, bør også være med på møtet.

04

Hva får jeg ut av en HealthCheck?

Det vil bli laget en evalueringsrapport med utgangspunkt i analysen. Den vil si noe om fremdriften i organisasjonen sammenholdt med en fastsatt rekke hovedkriterier som gjør at rådgivningsekspertene kan analysere organisasjonens kompetanse og planlegge veien videre.  Hovedområdene i rapporten er med på å illustrere hvordan en automatiseringsplattform kan innføres med de viktigste funksjonene som legger til rette for organisasjonens automatiseringskompetanse.

05

Kan Digital Workforce hjelpe meg videre etter rapporten?

Organisasjoner som har brukt vår Healthcheck og tilhørende rådgivningstjenester, har nå en godt håndtert og godt vedlikeholdt kompetanse som støtter deres fremtidige arbeid med intelligent automatisering.

Bestill en HealthCheck!

Cscan-results