Capability Development

Assessments

Digital Workforce tilbyr flere forskjellige strukturerte kundeevalueringstjenester som hjelper deg med å evaluere og vurdere modenhetsnivået på din eksisterende RPA-kompetanse, sammenlignet med beste praksis i bransjen etter hvert som du fortsetter på veien med Digital Workforce.

Digital Workforce-evalueringer bidrar til at kundene på en effektiv og kostnadsbesparende måte, kan forstå sin RPA-kompetanse i tillegg til å sørge for økt pålitelighet, skalerbarhet, ytelse og sikkerhet i RPA-infrastrukturen.

01

Variety of Service packages

Gjennom evalueringstjenestene våre kan du velge ulike tjenestepakker basert på dine spesifikke behov. Alle evalueringer blir gjennomført av erfarne Digital Workforce-rådgivere og -konsulenter som vil samarbeide med deg for å planlegge og styre gjennomføringen av evalueringene.

Hovedmålet er å hjelpe deg med å identifisere eventuelle eksisterende modenhetsgap i din modell for automatiseringskompetanse samt gi anbefalinger knyttet til bygging av effektiv og skalerbar kompetanse innen intelligent automatisering i tråd med beste praksis i bransjen.

02

Våre kjerneprinsipper?

Erfaring

Våre rådgivningseksperter har bred erfaring og kunnskap når det gjelder å støtte og legge til rette for prosessautomatisering i stor skala og med fokus på å oppnå forretningsverdi.

Relasjoner

Fastsett visjon og strategi for hva du ønsker å oppnå med den digitale transformasjonen, i samarbeid med ledelsesteamet ditt, og vi vil hjelpe deg med å oppnå maksimal verdi.

Analyse

Rådgivningsekspertene vil først og fremst analysere organisasjonens automatiseringskompetanse og kommer med forslag til forbedringer for å nå det høyeste modenhetsnivå.

Kunnskap

Rådgivningsekspertene håndterer alle aspekter ved bygging av kompetanse, både strategi, visjon og styring og vil også sørge for et rammeverk for å øke prosessautomatiseringskompetansen og på den måten oppfylle organisasjonens behov.

Tilgjengelige evalueringer

Capability Scan

Capability Scan er det perfekte alternativet hvis du trenger detaljert innsikt i din nåværende automatiseringskompetanse.

HEALTHCHECK

Hovedmålet er å hjelpe deg med å identifisere eventuelle eksisterende modenhetsgap i din automatiseringsmodell samt gi anbefalinger knyttet til bygging av effektiv og skalerbar automatiseringskompetanse i tråd med beste praksis i bransjen.

MATURITY AUDIT

Digital Workforce’s modenhetsanalyse bidrar til at kundene på en effektiv måte kan forstå sin automatiseringskompetanse i tillegg til å sørge for økt pålitelighet, skalerbarhet og robusthet for virksomhetsmodellen, samtidig som sikkerheten ved selskapets infrastruktur tas på alvor.

HAR DU LYST TIL Å KOMME I GANG?

01

Evalueringene er tilgjengelige for alle nye og eksisterende Digital Workforce-kunder.

02

Evalueringene kan brukes av enhver organisasjon som er i gang med sin egen automatiseringsprosess og ønsker å ha et verktøy for å vurdere det de har bygget opp rundt en virksomhetsmodell.

03

Vårt rådgivningsteam vil samarbeide med deg og utarbeide en evaluering som er i tråd med dine krav.

For fullstendig informasjon om forutsetninger, omfang og planlegging, og for å igangsette de evalueringer du ønsker å vite mer om, ta kontakt med din Account Manager.

Cscan-results