Capability Development

Bygg opp kompetanse for å kunne levere automatisering etter beste praksis

Capability Development

Våre Capability Development-tjenester hjelper IA Centers of Excellence og RPA automatiseringsteam med å bygge opp kompetanse for å levere verdi til virksomhetens verdikjede.

Trusted Advisor

Vi i Digital Workforce er glade for å kunne tilby en Trusted Advisor som hjelp og støtte for deg og ditt automasjonsteam. Denne tjenesten sørger for at du har en strategi og et veikartet som er nødvendig for å drive frem og skalere automatiseringsprogrammet ditt. Rollen til Trusted Advisor vil være å gi deg en evaluering av de eksisterende mulighetene og reisen du er i gang med. Med en slik analyse kan vi tilby de støtte- og rådgivningstjenestene du trenger for å bygge et skalerbart automatiseringsprogram som oppfyller både de strategiske målene og din visjon. Fire tjenestepakker er tilgjengelige.

Capability Scan

Digital Workforce Capability Scan er en tjeneste som vurderer de eksisterende automatiseringsmulighetene. Våre rådgivningseksperter gjennomfører en Capability Scan som evaluerer status og fastslår hvilke muligheter du har for automatisering, og viser hvordan du eventuelt kan skalere. Granskingen gir en vurdering av eksisterende kompetanse og bemanning, organisatorisk strategi og visjon, kulturell tilpasning, leveransemetode og teknologiplattformen du har for å utnytte automatisering.

IA Infrastructure Consulting

Digital Workforce RPA Infrastructure Consulting er en unik tjeneste som gir organisasjonen din et solid RPA-infrastrukturgrunnlag for RPA-operasjoner. Det er bare med en robust, sikker og skalerbar RPA-plattform at du kan høste alle fordelene ved automatiserte prosesser og støtte virksomheten på best mulig måte.