Build

DaaS -
Document as a service

Ta automasjoner til neste nivå.

Intelligent dokument-behandlings-tjeneste

Document as a Servive (DaaS) er en tjeneste for Intelligent Document Processing (IDP), som gjør ustrukturert innhold om til strukturert data som blir overført til- og fortstått av RPA-roboter for videre prosessering.

Muligheten til å mate RPA-roboter med data fra eposter, PDF-er, bilder eller andre frie former åpner for nye muligheter for ende-til-ende prosessautomasjon av forretningskritiske oppgaver. Et nettbasert brukergrensesnitt muliggjør menneskestyrt verifisering og korrigering. Den tilhørende analysefunksjonen genererer nye treningsdata som AI-modellene kontinuerlig lærer av.

Konvensjonell RPA kan gi gode resultater i en tidlig automasjonsfase ved å automatisere enkle, regelbaserte, manuelle eller høyvolum oppgaver. Kritiske forretningsprosesser består gjerne av en rekke relaterte oppgaver hvorav noen er komplekse og inneholder ustrukturerte data. Disse håndteres vanligvis manuelt av saksbehandlere i en forretningsenhet. Det er her intelligent dokumentbehandling kommer inn.

Har dere noen av disse problemene med RPA-aktivitetene deres?

Automasjonsgraden deres er for lav (under 40 %)
Automasjonsområdet deres er for snevert
For mye arbeid overlates til manuell behandling
Roboter klarer ikke behandle dataformer (pdf, epost, bilder osv.)
Kompleks eller fragmentert «spaghetti»-automasjon
Ai er et aktuelt alternativ, men det virker for dyrt og vanskelig
Forretningspotensialet til automasjoner er uklare eller dårlige
Problemer med oppgradering av rpa-programvare

DaaS kort oppsummert

 • EN BRUKSKLAR TJENESTE FRA SKYEN

  som kombinerer RPA og AI for å øke automasjonsgraden. RaaS-prosesser utvides slik at applikasjoner kan forstå og benytte ustrukturerte data.

 • ET NETTBASERT BRUKERGRENSESNITT

  muliggjør menneskestyrt verifisering, korrigering og analyse. Dokumenter behandlet av tjenesten blir gitt en pålitelighetsverdi, og de som er under en forhåndsdefinert grense blir merket for manuell verifisering.

 • DATAGJENKJENNELSESPRESISJON

  øker med produksjonsvolumet og vil kontinuerlig forbedre automasjonsgraden. Dette fører til at færre dokumenter må gjennom manuell behandling slik at en god sirkel dannes. All manuell behandling skaper automatisk læringsdata for aktivt lærende AI-modeller.

 • EN ENTERPRISELØSNING

  som er tilgjengelig med forskjellige tjenestenivåer. Med en garantert SLA-forpliktelse blir kundenes utfordringer løst raskt.

 • DAAS HAR SIKKERHET PÅ ENTERPRISENIVÅ

Vanlige bruksområder

Behandling av innkjøpsfakturaer

Automasjon av salgsordre

Automasjon av pristilbud

Vedlikehold av kjernedata

Strukturering av feltrapporter

Omdirigering av innkomne meldinger

DaaS inkluderer forhåndskonfigurerte moduler for de vanligste bruksområdene inkludert fakturabehandling, salgsordre og forespørsler om pristilbud. Disse modulene garanterer en rask oppstart så du sparer utgifter sammenlignet med andre engangs AI-prosjekter.

I tillegg til disse vanlige bruksområdene kan DaaS også benyttes til behandling av mer kundespesifikke, ustrukturerte data.

Klar for en prat?