Capability Scan

Stopp, og spør deg selv. Hvor klar er du til å automatisere arbeidsprosesser!

Bestill en Capability Scan.

Analysen tar utgangspunkt i ditt nåværende modenhetsnivå og utleder nye muligheder.

Forstå din automatiserings-kapasitet bedre

Med et press fra toppen for å nå det fulle potensialet ved investering i automatisering og samtidig skape fundamentet for en optimal skalering, opplever våre kunder ofte, at de underveis kan mangle kompetanse og den nødvendige adgang til ekspertbistand.

Det er netopp med tilgang til rette resurser og kompetanse at du sikrer at det første og viktige pilotprojekt med automatisering blir en suksess. Når du har nådd et høyt kapasitetsnivå blir du i stand til selv å ta spranget til et nytt høyere nivå.

Hvis du vil forstår hvorfor det er behov for å bygge opp kapasitet, er Capability Scan svaret!

01

Hva er en Capability Scan?

Vår konsultative tilnærming begynner med en evaluering og analyse. Vi presenterer til deg våre funn, resultater og en gjennomgår hvordan Digital Workforce anbefaler deg om hvordan du kan strømlinje din automatiseringsreise fremover.

Hensikten med vår analyse er å definere din ønskede automatiseringskapasitet, og hvilken prosess du skal igjennom. Dette slik at vi kan tilby den rette support og rådgivningstjenester og hjelpe deg med å bygge ditt automatiseringsprojekt. Et prosjekt som kan skaleres til å nå dine strategiske mål

02

Hvordan gjennomføres tjenesten?

Tjenesten gjennomføres etter en velprøvd og tilrettelagt metodikk, hvor vi validerer alle faser av automatiseringsarbeidet. I et virtuelt møte på to timer avklarer vi sammen hvilken automatiseringskapasitet din virksomhet har. Vi gennemgår og besvarer en rekke spørgsmål og diskuterer hvordan deres ansatte og ekspertise kan hjelpe med å initiere eller forsterke deres automatiseringsgrad på tvers av virksomheden.

03

Hvem skal være med?

Hos Digital Workforce er vårt primære mål å hjelpe virksomheter - ikke bare med å løse udfordringer, men også med å bygge automatiseringsløsninger med våre etablerte verktøy - på tvers av alle forretningsområder. Det bidrar til effektiv skalering og gevinstuttak, slik at du når dine mål.

Vi anbefaler at din ansvarlige for automatisering, din ”Head of RPA/Automation” eller Program/Portefølje ansvarlige , blir vår primær kontakt i denne prosessen. Det sikrer at våre eksperter får et overordnet blikk på strategien og implementeringen av programmet, samtidig med at vi løpende kan snakke om dine reele behov, utfordinger og flaskehalser. Andre deltagere kan være system- og virksomhetsarkitekter, prosjektledere, og nøkkelpersonell som kan hjelpe med å besvare tekniske og organisatoriske spørsmål.

04

Hva får jeg ut av gjennomgangen?

Etter utført analyse får du en sluttrapport som beskriver hvordan din pågående automasjonsreise gjennomføres opp mot et sett av globale målindikatorer. Det er utgangspunktet som våre rådgivere benytter til å analysere dine muligheter, og til å anbefale tiltak på reisen fremover. Fokusområdene i analysen vil hjelpe deg med å visualisere hvordan en automatiseringsplatform og kapasitet kan tas i bruk på nøkkelområder og sikrer utnyttelse av alle kapasiterer i hele virksomheten.

05

Kan Digital Workforce hjelpe deg med å forstå resultatene produsert av tjenesten?

Vi hjelper til med å samle inn nødvendig informasjon slik at vi kan foreslå de nødvendige tjenester for å støtte deg med en vellykket skalering av automatiseringsreisen. Den ideelle løsningen er å samle et team av fagpersoner for å øke teamets ferdigheter samt å kunne veilede dem om implementering av prosessautomatisering. Dette kan inkludere rådgivere, seniorkonsulenter, seniorutviklere, digitaliseringsagenter og plattformarkitekter.

Capability Scan er ideell hvis du trenger et innblikk, analyse og tiltakspakke, på høyt nivå, av din nåværende automatiseringsreise.

Cscan-results