Skap langsiktig forretningsverdi med vår, Advisory Services

Digital Workforce kan hjelpe deg med å finne den strategiske og operasjonelle verdi, som intelligent automatisering kan realisere - og hjelper deg med å realisere potentialet.

Digital Workforce, Advisory Services, setter deg i stand til å skape merkbare resultater hurtigere og billigere enn med en tradisjonell tilnærming til optimalisering av dine forretningsprosesser.
Vi tilbyr to typer av tjenester:

Value
Discovery

Value
Realization

Uansett hvor langt i prosessen dere selv er, kan vi hjelpe deg med en kick-start eller akselrere ditt arbeid innen intelligent automatisering av virksomhetens kjerneprosesser.

En av de mest vanlige utfordringer, som virksomheter møter i arbeidet med intelligent prosessautomasjon, er å ikke forstå hele den strategiske verdi, som intelligent automatisering kan realisere. Det kan føre til mangelfulle prioriteringer, og dårlig valg av arbeidsprosesser som inngår i en automasjonsportefølje, hvor gevinster ikke kan høstes, og hvor der ikke allokeres nødvendige ressurser.

Skap resultater og få et forretningsmessig konkuransefortrinn med våre gjennomprøvde og strukturerte metoder, ekspertise og verktøy.

01

IA Value Discovery Services

Vår Value Discovery Services hjelper toppledelsen med at forstå forretningsverdien med intelligent automatisering, både fra et strategisk og et operasjonelt perspektiv.

IA Impact Workshop

Forstå hvorfor intelligent automatisering åpner opp for mulig strategisk endring og realisering av nye strategiske initiativ. Impact-workshoppen er til dere, som gjerne vil vite mer om intelligent automatisering, og hvor viktig det kan være for deres virksomhets videre utvikling. Eller til dere, som gjerne vil begynne en konstruktiv samtale med ledelsen om effekt og gevinstpotensiale som intelligent automatisering kan realiser.

IA Strategy Aligment

Forstå hvordan intelligent automatisering kan gi din virksomhet en strategisk fordel og hvilke områder som gir de beste strategiske utviklingsmuligheter. Strategy Alignment er for deg som vil vite mer om hvilket potensial som kan realiseres ved intelligent automatisering for din virksomhet, operativt og strategisk. Du får også innsikt i hvordan intelligent automatisering kan påvirke din verdikjede og når det er gevinster i å skalere automasjoner fra enkle oppgaver til automasjon av kjerneprosesser i en global løsning.

IA
Quick Start

Forstå hvordan du skal tilnærme deg oppgaven med å automatisere dine forretningsprosesser og å identifisere områder som vil skape synlige resultater for din virksomhed. Vi anbefaler IA Quick Start, hvis du vil skape interesse for intelligent automatisering i din virksomhet og/eller legge grunnlaget for et pilotprosjekt som visualiserer verdien av intelligent automatisering. Quick start er også nyttig om du vil ha en mere praktisk forståelse av hvordan du selv finner potensialet for automasjon av forretningsprosesser.

IA Enabled Process Transformation

Forstå hvordan du kan redefinere eksisterende forretningsprosesser ved intelligent automatisering - og de IA verktøy som skal til for å lykkes med transformationen. Bruk IA Enabled Process Transformation hvis du vil forstå rollen IA kan ha i en transformationsprosess. I tillegg, dersom du har komplekse forretningsprosesser, som ikke er klare for automatisering, og hvor du vil undersøke hvordan IA kan realisere en endring ved automatisering.
02

IA Value Realization Services

Vår tjeneste Value Realization Services kan hjelpe virksomhetsarkitekter med å utvikle kapasitet som kan skape verdi og gevinste ved intelligent automatisering.

Trusted Advisor

Hos Digital Workforce dedikerer vi en Trusted Advisor til å hjelpe deg og ditt team med å identifisere automasjonspotensialet, bygge den nødvendige roadmap og den nødvendige strategi til å nå automatiseringsmål. Vår rådgiver vil i samarbeid med dere, analyserer deres nåværende kompetanse og kapasitet, og anbefale en prosess som kan realisere slik at dere når de strategiske mål. Det finnes fire pakkeløsninger å velge mellom.

Capability Scan

Digital Workforce tilbyr en Capability Scan som analyserer deres nåværende kompetanse, kapasitet og evne til automatisering. Våre eksperter utfører en analyse som er designet for å avklare deres automatiseringskapasitet og fremmer en anbefaling på prosess for å skalere opp løsningen. Analysen tar utgangspunkt i deres nåværende kompetanse, organisasjon og ansatte, virksomhetens strategi, vision, kultur, arbeidsprosesser og deres tekniske infrastruktur for bygge forutsetninger for automatisering.

IA Infrastructure Consulting

Vår rådgivning relatert til etablering av nødvendige IA infrastruktur er en tjeneste, som vil legge grunnlaget for det  mest solide og stabile fundament for etablering og skalering av RPA i din virksomhet. Kun med en robust, sikker og skalerbar RPA-platform vil du kunne høste alle verdiene av å utvikle og forvalte dine automatiserte arbeidsprosesser.