Optimeret
brug af RPA

  • Bedre automatisering

  • Optimeret brug af RPA

  • Øget forretningsværdi

Bedre
automatisering

DWRoboShore-logo-RGB-nega@2x

Øget
forretningsværdi

The #1
RPA

Roboshore er næste generation af administreret RPA. Roboshore består af robotter, der giver dig hurtig og ubesværet brug af virtuelle medarbejdere.

Roboshore frigør dit team til at fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter og hjælper med at sikre din konkurrencedygtighed ved at levere højeffektive, multiteknologiske automatiseringsløsninger fra skyen, understøttet 24/7 med proaktivt vedligehold, der forbedrer den overordnede kvalitet af dine automatiseringer.

Automatisering er blevet hverdag i mange organisationer. Samtidig kæmper mange virksomheder med ubrugte licenser, en angst for vendor lock-in, dårligt ydende botter eller manglende evne til at op- og nedskalere efter behov. Det er her, Roboshore kan hjælpe.

rshore1

Kan du nikke genkendende til disse problemer med din eksisterende automatiseringsløsning:

Den aktuelle licensmodel betyder, at et midlertidigt boost af volumen ikke er effektiv!

Hvis behovet topper, fungerer det så stadig?

Hvordan kan jeg få overblik over den samlede omkostning for RPA?

Hvordan kan jeg forbedre automatiseringskvaliteten – hvad enten automatiseringen er opbygget in-house eller af en partner?

Hvordan kan jeg garantere drift 24/7 og undgå den aktuelle begrænsning af brugen, særligt i forhold til de mere forretningskritiske processer?

Hvordan kan jeg evaluere andre automatiseringsteknologier eller ændre brugen på en måde, der minimerer omkostninger og risiko?

Jeg føler mig udsat i forhold til virksomhedens drift – fordi automatiseringen kun kører ordentligt, når bestemte nøglepersoner er på arbejde!

Roboshore er en ny forretningstjeneste, der udbydes af den førende leverandør af intelligent automatisering, Digital Workforce.

En pris per proces, baseret på forbrug. Ingen langvarige forpligtelser.

Roboshore prissættes per produktionsminut for standardproduktion. Den minutbaserede pris afhænger af, hvilken prioritet du vælger for processerne (Standard, Prioriteret eller Kritisk). Du vil ikke mere have ubrugte licenser eller licenser, du bruger alt for lidt, men kan begynde at optimere brugen af din intelligente automatisering med det samme.

LØSNINGEN BESTÅR AF FØLGENDE ELEMENTER:

En multiteknologisk platform med kapacitet til at eksekvere din RPA-automatisering. Vi leverer den nødvendige RPA-kapacitet fra vores Robot as a Service-sky, så processerne kan køre, som det er nødvendigt for kravene i din virksomhed.

Vedligeholdelsen leveres ifølge en skræddersyet serviceaftale (SLA), hvor alle dine automatiserede processer tilføjes til tjenesten. Hvis en proces går ned eller afsluttes, modtager vores team en notifikation, og vi løser problemet. Vi overvåger alle dine processer 24/7 fra vores Run Management-tjeneste.

Vi sikrer rene og sunde RPA-produktionsomgivelser, der følger branchens anbefalede fremgangsmåder. Alle processer i vores tjeneste skal igennem vores procedure for kvalitetsgodkendelse, hvilket sikrer, at din løsning kan vedligeholdes og vil være effektiv i produktion.

Synlighed og kontrol over proceseffektivitet, orkestrering og serviceniveauaftaler for processen (SLA). Du får adgang til alle nødvendige værktøjer til overvågning af proceseffektivitet via et intuitivt brugerpanel. Her kan du modificere transaktionsprioriteringerne af forskellige processer vha. en RPA Supervisor.

Vi lover dig:
Gennemsigtighed i anskaffelsen

En tjenestepris dækker alt; der er ingen skjulte omkostninger! Ingen grimme økonomiske overraskelser, når løsningen er i drift eller skal vedligeholdes.

Kontrol over hver enkelt forretningsenhed

Du har fuld kontrol over dine processer og over omkostningerne; prisen afgøres af den prioritering, du vælger.

Fleksibel økonomi

Du skal ikke forpligte dig på en bestemt kapacitet. Med Roboshore kan du op- og nedskalere efter behov. Hvis din proces kun kører otte timer om måneden, betaler du kun for den tid og ikke for noget ekstra. Det er let at justere kapaciteten ud fra sæsonændringer, øget efterspørgsel eller andre ændringer i din virksomhed.

Sikker IT

Virksomheden følger strukturer og processer i ISO / IEC 20001:2011. Vi kan demonstrere beviselig informationssikkerhed. Platformen bruges med succes af organisationer med strenge krav til sikkerhed, herunder hospitaler, offentlig administration og banker. Streng efterlevelse af serviceniveauaftaler (SLA).

Er du klar til at få mere at vide?