Design

ROM Acceleration

Digital Workforce ROMA er et accelerationsprogram, der danner grundlaget for en succesfuld intelligent automatiseringsløsning. Programmet er designet til virksomheder, der kun lige har startet deres rejse med intelligent automatisering, eller sidder fast med dårlige præstationer. ROMA etablerer og implementerer de nødvendige governancemodeller, kompetencer og evner til at køre en industrialiseret intelligent automatisering på en daglig basis, in-house, med en partner eller som en hybridløsning. ROMA hjælper jer til hurtigt at opnå fordelene ved industrialiseret intelligent automatisering. 

design-rpa-cycle

Institutionalisering af robotic procesautomatisering

Programmet starter med en GAP-analyse, der definerer vigtige governanceelementer, og supporterer modeller. ROMA accelererer hastigheden og kvaliteten af automatiseringsimplementeringen ved at lancere modeller i praksis.

the-maturity-model

Seven pillars of success

ROMA dækker områder som vision, strategi og styring, men ligeså vigtigt er det at vælge den rigtige teknologi og at definere de nødvendige roller og ansvar for at kunne supportere RPA. ROMA inkluderer seven pillars of succes for værdiskabelse med intelligent automatisering.

Hen mod færdiggørelse af programmet modtager kunden dokumenterede resultater fra automatiseringen, har en robust intelligent automatiseringsplatform med support og governancemodeller, og en solid intelligent automatiseringsimplementeringsplan. Disse elementer er med til at sikre, at intelligent automatisering skaber vedvarende værdi.

temple