Robotic Operating Model Acceleration

Skru op for dit automatiseringsprogram for at opnå vedvarende forretningsmæssig værdi og støtte digital transformation

Robotic Operating Model Acceleration (ROMA)

Digital Workforce Robotic Operating Model Acceleration (ROMA) er et accelerationsprogram, der danner grundlaget for en vellykket, intelligent automatiseringsløsning. Det er velegnet til virksomheder, der kun lige er startet på rejsen med intelligent automatisering eller er kørt fast i dårlige præstationer. ROMA etablerer og implementerer de nødvendige governancemodeller, kompetencer og evner til at køre en industrialiseret intelligent automatisering på daglig basis, in-house, med en partner eller som en hybridløsning. ROMA hjælper jer til hurtigt at opnå de ønskede fordele ved industrialiseret intelligent automatisering. 

Succesens syv søjler

ROMA dækker områder som vision, strategi og styring. Men det er lige så vigtigt at vælge den rigtige teknologi og at definere de nødvendige roller og ansvarsområder. ROMA inkluderer succesens syv søjler for værdiskabelse med intelligent automatisering.

 

Når programmet er færdigt, modtager kunden dokumenterede resultater fra automatiseringen og har en robust, intelligent automatiseringsplatform med fremragende support og governancemodeller samt en solid plan for intelligent automatiseringsimplementering. Disse elementer er med til at sikre, at intelligent automatisering skaber vedvarende værdi for forretningen.

temple

Virker disse udfordringer bekendt?

Fremskridtene i automatiseringsprogrammet er stagneret:
Uden klare strukturer og ejerskab automatiseres processer på ad-hoc-basis. Får det virksomheden til at kæmpe med skalering?
Aktiviteter iværksættes med succes, og der ses visse resultater, men der mangler stadig forbindelse til virksomhedens drivere:
Ledelsen tøver med at investere i automatisering på grund af manglende overbevisning om dens fordele for virksomheden.

Roller og ansvar afspejler ikke til fulde det tværfaglige engagement af it, forretningen og/eller tredjepartsleverandører:

Rollerne i intern CoE, forretningsenheder og tredjeparter er uklare, hvad angår beslutningskompetencer (fx hvad angår design, godkendelse og anvendelse). Det giver længere deadlines, forsinkelser i de oplevede fordele eller ustabil automatisering, når best practices ikke bliver fulgt. 
Pipelinen af muligheder lever ikke op til forventningerne sammenlignet med tilsvarende virksomheder:
Identifikation af muligheder sker kun for nogle få støttefunktioner, hvilket betyder, at de centrale forretningsprocesser ikke opleves som automatiseringsmuligheder. 
Vi
lover
dig:

01

Vi sætter turbo på hastigheden og kvaliteten af automatiseringsimplementeringen ved at lancere modeller i praksis.

02

En grundlig analyse af den aktuelle situation og hands-on implementering af den kommende løsning.

03

Vores mest erfarne medarbejdere inden for disruptive automatiseringsteknologier med den nødvendige brancheekspertise støtter dig hele vejen hen mod en vellykket implementering.