Intelligente Automatiseringsløsninger I
Produktion & logistik

Udnyt potentialet ved intelligent automatisering i produktionen

Virksomheder med en automatiseringsstrategi finder potentiale for effektiviseringer, uanset om de flytter varer eller fremstiller dem. RPA kan hjælpe din virksomhed med at fokusere på kernekompetencer og øge punktlighed, præcision og fleksibilitet.

Systemer fra ERP til produktion og lagerstyring eller supervision af butiksarealer udfordrer informationsflowet. Anvendelse af intelligente automatiseringsløsninger tillader et systemflow, der er hurtigere og mere tilbøjeligt til at være fejlfri. Dette sker uden systemniveauintegration, da RPA har en let struktur, der få det til at fungere uden, at det kræver et IT-integrationsprojekt.

Case study
valmet-forward-1

Empowering employees behind impressive RPA drive at Valmet

Valmet has set ambitious targets for its use of RPA. Working with Digital Workforce, UiPath’s service delivery partner, it’s making good progress in achieving them.

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Manufacturing & Logistics processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Supplier Management Procurement Logistics Inventory and Planning Manufacturing Customer Delivery
RFP / RFQ generation and data aggregation Purchase order creation and matching Logistic service provider contract management Demand and supply daily reports BoM generation Order status updates
Vendor mapping (metadata search) Matching and reconciliation of invoice and goods receipt Performance based delivery time updates Material transaction updates Predictive maintenance Return processing, automated order information collection
Contracts management Vendor performance reports Delivery management and tracking, proof of delivery Material master data maintenance, e.g. PDM and ERP Production plan generation Customer complaint handling, order information and forwarding
Vendor selection Freight tendering Customs clearance documentation handling Demand forecasting Production cell-to-cell data transfer
Supplier risk management Material requirement and shortage reports EDI data handling Available to Order (dynamic delivery time) Scrap / Waste reporting
Update scorecards and dashboards Vendor managed inventory (VMI) reports and replenishment Shipping information generation and extraction Inventory level optimization In-cell quality control & cross-referencing

Proceseksempler

manufacturing-supplieronboarding

Leverandør onboarding

Indsamling og vurdering af sælgerdata kan tage timer fra din arbejdsdag. Rpa kan indsamle data for at gøre en forhåndsvurdering mulig.

Læs mer

Ved at anvende skabeloner og udtrække data fra e-mails kan processen med processen med at oprette leverandørens stamdata starte – med yderligere muligheder som fx markering af afvigelser fra best practice. Udvælgelseskriterier for leverandører kan blive valideret og anvendt til at skabe en liste med anbefalinger om, hvem du skal vælge og hvorfor.

better-purchasing

Bedre indkøb

Ved at reducere håndteringstiden af fakturaer kan nøjagtigheden og aktualiteten ved indkøb forbedres ved hjælp af robotter.

Læs mer

Med robotter dedikeret til rekvisitioner og fakturaafstemning vil resultatet blive forbedret tilgængelighed til materialer, en reduktion i menneskelige fejl og færre interne henvendelser om status på indkøb

Fakturaafstemning med exception handling kan blive automatiseret ved at anvende ai-indkøbsdata er det muligt at fastslå leverandørens præstationer og forbedre risikobegrænsningen

manufacturing-trackingdelivery

Track leveringer

Digitale medarbejdere kan øge kundeoplevelsen ved at opdatere leveringsplaner.

Læs mer

Salg- og planlægningsafdelinger kan udnytte data fra transportleverandører til at spore og finde ud af mere omkring produkttilgængelighed. Når den samme data er tilgængelig via kundeportalen, er der flere oplysninger om ordrestatus, der automatisk deles for at hjælpe med at estimere en leveringsdato. 

Kundernes lagerstyringssystemer kan automatisk blive opdateret eksterne transportsystemer på en sikker og kompatibel måde.

demand-supply

Efterspørgsel vs. Udbud

Machine learning giver god mulighed for at kombinere ordrebogen med sæsontrends og historisk data.

Læs mer

Indkøb- og salgsafdelinger kan anvende detaljerede efterspørgselsdata kombineret med leveringsdatoer og leveringstider. Forbedringen i leveringspræstationer og kundeservice validerer investeringen i automatisering. Resultatet kan også ses i faldende lagerbeholdning.

Forudsigelser kan forbedres med tilføjelsen af data om produktionsaffald, planlagt vedligeholdelse og tilgængelige ressourcer. Anvendelse af viden genereret af rpa kan udløse behov for nye leverandører på grund af en øget efterspørgsel eller automatiserede opdateringer i leveringsdatoer i webshoppen.

maintenance

Planlagt vedligeholdelse

Ved hjælp af intelligent automatisering til planlægning af produktionsstop, kan nedetids- og vedligeholdelsesomkostnin-ger reduceres betydeligt.

Læs mer

Ved brug af sensoriske data(fx vibration eller andre forudsigelser) fra produktionsmaskiner, kan ikke planlagt vedligeholdelse undgås og udføres efter behov. Ved hjælp af forudsagt vedligeholdelse kan produktionen undgå katastrofale fejl og planlægge produktionens nedetid.

Med nedetiden indarbejdet i produktionsplanerne kan virksomheden planlægge sit varelager og holde kunderne opdateret om evt. Ændrede leveringsplaner.

Der er mange andre måder at drage nytte fra denne transformering, fra planlægning til menneskelige ressourcer til planlægning af materielle krav.

There are many other ways to benefit from this transformation in scheduling from human resources to material requirements planning.

manufacturing-customercomplaints

Kundeklager

Kvalitetssikringshold kan forbedre responstider for klager med automatisk udfyldning af kundedata og salg.

Læs mer

Når kundehenvendelser automatisk bliver klassificeret og videresendt til den rette afdeling uden fejl, bliver svartider også reduceret.

Arbejdstiden brugt på kontrol af kvalitetsspørgsmål kan automatiseres og blive krydschecket udfra dato eller batch, så årsagerne er analyseret med hurtig, tilgængelig data. Rpa giver personale, der kan fokusere på mere presserende sager, samtidig med at kundeoplevelsen forbedres ved hjælp af en hurtig løsning på kundeklager.

Nyheder og ressourcer relateret til produktion og logistik