Intelligente Automatiseringsløsninger I
Forsikring

Digital workforce gør det muligt for forsikringsselskaber at automatisere mere end 200 processer

Siden starten har Digital Workforce haft fokus på at levere stærke resultater i forsikringsbranchen – forbedret kundeoplevelse, kortere gennemløbstider, markante besparelser, og øgede konkurrencefordele. I øjeblikket støtter vi trenden med at levere robotter fra en sikker og skalerbar cloudservice. Digital Workforce giver mulighed for at outsource drift og vedligeholdelse af produktionsrobotter som en dedikeret serviceudbyder. Vores næste skridt involverer brugen af robotter med AI for at udvide antallet af use cases.

Webinar

How IF, a leading Nordic insurance company, uses Intelligent Automation to support their business

Webinar

How to build a resilient and scalable digital workforce to respond to peaks and troughs in workload in your Insurance Business

Watch video
youtube-video-thumbnail

RPA at If Insurance – People and robots working together

At If, one of the Nordics' leading insurance companies, understanding the needs of their employees and customers has been put to the center of Robotic Process Automation. Watch the company's story video and learn how RPA can help to improve both employees' work experience and customer service.

Heatmap for Insurance processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Customer service Risk & Compliance Insurance sales service Claims handling
Green card KYC Updating an e-invoice address Using AI to recognice damages (vehicle)
Company customers yearly info Real time analytics with RPA Online insurance to the legacy system Direct claim from a partner to the insurer
Travel insurane certificate AML Changes of the insurance object Enhancing after service processes
Enhancing after sales processes LOG data for audit trail Changes in payment terms Updating bank account information
Termination of an insurance Sanction screening Enhancing after sales processes CSAS feedback loop
Classifying customer messages by utilizing AI Authority inquiries CSAS feedback loop Redirecting claim to the right handling process (AI)

Proceseksempler

risk-and-compliance

Risk and compliance

Hver opgave udført af en softwarerobot kan overvåges og registreres for hvert trin, hvilket giver et revisionsspor.

Læs mer

Dette kan hjælpe med overholdelse af lovgivningen og støtte yderligere procesoptimeringer. Digital workforce hjælper med at opbygge hurtigere og billigere processer i stedet for at bruge personale på autoritetsforespørgsler, revisionsspor og compliance.

no-hidden

Salg og tegning

De forskellige opgaver i forbindelse med salg og tegning kan drage stor nytte af automatisering.

Læs mer

Automatisering af virksomhedskunders årsrapporter; updatering af kontaktoplysninger i forbindelse med e-fakturering; automatisk overførsel af forsikringspolicer købt online til et legacy-system; håndtering af forsikringsopsigelsesvarsler; producere rejseforsikringer; medicinske eller andre certifikater; besvarelse af forespørgsler eller skift præmiebetalingsplaner kan alle drage fordel af automatisering.

Digital workforce hjælper forsikringsselskaber med hurtigere at reagerer på kundens behov.

contact-center

Kundecenter

Når mængden af modtagne emails og kundebeskeder er høj, er det muligt at sikre en hurtigere svartid.

Læs mer

Dette kan blive gjort ved at klassificere emails og online beskeder ved hjælp af natural language processing(nlp) og machine learning-teknikker i en kombination med robotic procesautomatisering.

Disse metoder fremskynder prioriteringen af vigtige og hastende beskeder for teamet. Chatbots kan bruges til at forbedre kundeoplevelsen, og styrke kunderelationen. Digital workforce kan samarbejde med jer for at opbygge kundetilfredshed.

financial-administration

Finansiel administration

Automatisering muliggør hurtigere og mere effektive processer i finansiel administration.

Læs mer

Fra validering af stamdata, forberedelse og bogføring af tilbagevendende journalposter, gennem sikring af nøjagtigheden af transaktioner mellem underenheder og hovedbogen, til forberedelse af understøttende dokumentation til månedsafslutningen – automatisering muliggør hurtigere og mere effektive processer.

Muligheder eksisterer indenfor afstemning og analyse af månedsafslutninger og rapporter, inklusive real time analytics og dokumentarkivering. Andre muligheder inkluderer opsætning af leverandørdata, håndtering af refusioner, indirekte og direkte skatteautomatisering, omskrivning af aktiver og gæld baseret på virksomhedens regnskabspraksis. Digital workforce supporterer innovation af processer på alle disse områder og mere til.

claims-handling

Skader

Åbning eller overførsel af et online skadesystem til et legacy-system er ofte et mål for automatisering.

Læs mer

Automatisering af skade-evalueringsprocessen eller relaterede betalinger til sundheds- og rehabiliteringsvirksomheder kan også opnås. Ai-teknologier som billedegenkendelse kan have en betydelig indflydelse på skadeshåndtering, og kan øge nøjagtigheden markant.

Digital workforce anser skadesbehandling som en kerneproces til at opbygge en stærkere og mere effektiv drift gennem robotic procesautomatisering.