Informationssikkerhedspolitik

Digital Workforce tror på, at informationsmanagement er en essentiel del af god IT-styring.
Informationssikkerhed er et nøglekomponent af Digital Workforces overordnede sikkerhedsmanagement, inklusive sikkerhedsniveauer på systemniveau og sikkerhedsrådgivning.
Informationssikkerhed gør det muligt for os at levere de bedste IPA-services på markedet.
Digital Workforce har defineret en informationssikkerhedspolitik-dokumentation, der udleveres til vores kunder efter ønske.

Vores kerneprincipper for informationssikkerhedsstyring er afhængige af ISO/IEC 27002 definitioner, der er tilpasset, om nødvendigigt, til den lokale situation for følgende områder:
- Risikostyring
- organisering af informationssikkerhed
- kapitalforvaltning
- menneskelig sikkerhed
- Kommunikation og driftsledelse
- fysisk adgangskontrol
- systemudvikling og vedligeholdelse
- Forvaltning af informationssikkerhedshændelser
- driftskontinuitet
- compliance
- katastrofeberedskabsplan

Grundlaget for denne politik er ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002, som er blevet kondenseret til et håndterbart og anvendeligt niveau. Vores informationssikkerhedspolitik er også i overensstemmelse med finsk lov.